Một số Phong trào trọng tâm đã qua và đang thực hiện
Phụ nữ Bình Thạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng ta của dân tộc ta, một nhà hoạt động cách mạng, danh nhân văn hóa thế giới kiệt xuất, những công lao đóng góp của Người đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân và đất nước ta là vô bờ bến. Trong đó, tư tưởng và đạo đức sáng ngời của Bác cho đến hôm nay là một tài sản tinh thần vô giá là kim chỉ nam soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

Với mục đích làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng rèn luyện. Ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03 tiếp tục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân.

Hưởng ứng cuộc vận động thiết thực này, cùng với cả nước nói chung và quận Bình Thạnh nói riêng, Hội LHPN quận Bình Thạnh đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả thường xuyên đổi mới nội dung, nổi bật trong các phong trào học tập và làm theo gương Bác là hình thức tuyên truyền như giới thiệu gương điển hình trong việc thực hiện học tập và làm theo lời Bác thông qua thông tin nội bộ nhân dịp 8/3, 28/6, 20/10 làm tài liệu sinh hoạt chi, tổ hội và các loại hình tập hợp. Hằng năm, tổ chức hội thi kể chuyện “Gương sáng Phụ nữ quanh tôi” ,hội thi viết bài cảm nhận học tập và làm theo lời Bác, qua các đợt thi giúp cho Hội LHPN quận phát hiện thêm được nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống, lan tỏa trong nhân dân; Hội thi “Khéo tay trong nữ tu Bình Thạnh”, “Phụ nữ Bình Thạnh noi gương Bác”, Liên hoan cán bộ Hội giỏi hàng năm”, ngày Hội Nữ Doanh nhân, nữ tiểu thương làm công tác từ thiện, các hoạt động văn hóa văn nghệ về ca ngợi Bác Hồ… với 25 cuộc thu hút 2645 người tham dự là đối tượng nữ trí thức, nữ doanh nhân, nữ thanh niên, nữ tiểu thương, phụ nữ tôn giáo, dân tộc. Bên cạnh đó, Hội LHPN quận còn chú trọng việc rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ với việc phát động trong cán bộ, hội phụ nữ tham gia phong trào “Mỗi hội viên phụ nữ chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hằng ngày”...phù hợp với nguyện vọng, lợi ích chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, với kết quả 73.365 Cán bộ Hội và 16.096 phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua và chuẩn mực học tập theo Bác tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên và phụ nữ các giới, góp phần tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận...

Để thực hiện quy chế nêu gương, xác định rõ tinh thần, trách nhiệm, tự giác đi đầu trong học tập và làm việc, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, đổi mới tư duy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ, hàng năm Hội LHPN quận đã rà soát thực hiện các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể và sát thực đối với cán bộ, hội viên phụ nữ  để từ đó phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ Hội các cấp đã nghiêm túc thực hiện việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hơp với người cán bộ Hội nhận thức rõ vai trò và thể hiện trách nhiệm của mình, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để đẩy mạnh hơn phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hoạt động của Hội. Từng cán bộ chuyên trách cấp quận thực hiện ghi chép tự đánh giá việc học tập và làm theo Bác thông qua “Nhật ký làm theo lời Bác”.

Đối với việc thực hiện “Làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” góp phần bảo đảm an sinh xã hội, Hội LHPN Quận thực hiện kế hoạch “Đi chợ giúp người nghèo”, vận động ủng hộ “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” với số tiền 542.933.000đồng, góp phần nâng tổng số nguồn vốn Phụ nữ tín dụng tiết kiệm để phát vay cho cán bộ, hội viên phụ nữ có nhu cầu phát triển kinh tế. Kết quả, đến nay có 89/89 Chi hội thực hiện “Tiết kiệm tại Chi hội”, vận động hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm, phát vay từ nguồn tiết kiệm tại chi hội cho 704 thành viên với tổng số tiền 993.440.000đ nhằm tăng thu nhập và ổn định cuộc sống; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ chương trình “Tiếp sức Trường Sa thân yêu”; trao trên 3000 suất học bổng Nguyễn Thị Minh khai cho con cán bộ, hội viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 2 tỷ và trao 400 góc học tập. Qua đó, đã xây dựng và trao tặng 31 căn MATT trên địa bàn quận; vận động cán bộ, hội viên đóng góp và chăm lo cho hơn 9.702 lượt hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm viếng và tặng quà cho hơn 130 lượt Bà mẹ VNAH, AHLLVT, AHLĐ, gia đình chính sách.

Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc tháng 1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Hội LHPN quận triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ nhất là đối tượng nữ thanh đi đôi với tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thanh niên như: tổ chức tuyên truyền trong đối tượng nữ sinh viên, nữ công nhân thuê nhà trọ về tình hình Biển, đảo Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Người con hiếu thảo” được Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Liên hiệp Thanh niên từ Quận đến phường hàng năm phối hợp tổ chức bình chọn, tuyên dương, nhân rộng các gương “Người con hiếu thảo” điển hình, tiêu biểu từ địa bàn dân cư.

Với phương châm “Tích cực học tập, nỗ lực làm theo” từ năm 2012 Hội LHPN quận triển khai thành lập mô hình “Gia đình hội viên làm theo lời Bác” với 5 tiêu chí lấy HVPN làm nòng cốt vận động người thân trong gia đình thực hiện việc làm theo gương Bác ở những việc làm hết sức gần gũi và thiết thực trong đời sống gia đình và người dân, Học tập gương Bác về vấn đề tiết kiệm và đẩy mạnh thực hiện NQ 11/CP về kềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội Hội LHPN quận tiếp tục phát huy ứng dụng phần mềm quản lý văn thư trên mạng Internet kết nối giữa quận và 23 cơ sở Hội, qua đó đã góp phần thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm văn phòng phẩm, chi phí đi lại của các ơ sở Hội…trung bình khoảng hơn 8.000.000đ/tháng. Và đến năm 2015, phát động thi đua giữa các Chi hội “Chi Hội tiêu biểu làm theo lời Bác” gắn với việc đẩy mạnh thực hiện mô hình “Chi Hội chủ động công tác”. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi, tổ Hội gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong sinh hoạt định kỳ chi, tổ hội, trước khi bắt đầu sinh hoạt, các chi, tổ hội đã tổ chức kể một câu chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và rút ra  bài học nghiệm kinh cho bản thân. Đây là mô hình tiếp tục được nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, hội viên, phụ nữ  trên địa bàn trong việc thực hiện học tập và làm theo lời Bác.

Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu hằng năm, Hội LHPN quận tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề  thực hiện Chỉ thị 03 tại 23 cơ sở với các nội dung: đánh giá mô hình “Gia đình hội viên làm theo lời Bác”, hiệu quả cách làm hay về học tập và làm theo lời Bác, cách nhân rộng giới thiệu những gương điển hình tiên tiến với những mô hình thiết thực được lan tỏa từ các cơ sở hội như: mô hình “Tiết kiệm điện 30 phút vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần” tại đơn vị Phường 21 nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và nhân dân trong việc thực hiện tiết kiệm điện; mô hình “Nuôi heo đất” từ tiết kiệm bán ve chai qua công tác phân loại rác tại nguồn của 1.504 tổ phụ nữ đã giúp đỡ cho 3.845 lượt cụ già neo đơn, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện công trình “Tương trợ” trao tặng những vật dụng gia đình đã qua sử dụng của những hộ gia đình không còn nhu cầu cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn như: xe đạp, nồi cơm điện, quạt, máy may đã qua sử dụng; mô hình “Phụ nữ mỗi ngày 15 phút vì cộng đồng”, “Mỗi phụ nữ là một viên gạch giúp đỡ xây nhà cho phụ nữ nghèo” (P25); đó là vận động mọi người cùng nhau quét dọn khu vực trước nhà, khu vực hẽm nhằm chung tay giữ gìn vệ sinh chung luôn sạch đẹp; hạn chế sử dụng túi nylon bằng cách dùng giỏ xách hoặc túi thân thiện môi trường để đi chợ...; công trình “Góp đá vì Trường Sa thân yêu”; Hội phụ nữ Công an quận đã thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết hồ sơ hộ khẩu, chứng minh nhân dân nhằm giảm thời gian đi lại của người dân, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ gây ấn tượng tốt với người dân trên địa bàn quận…Qua đó, nâng cao nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên và phụ nữ về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác, tạo chuyển biến về ý thức và hành động, dấy lên nhiều phong trào thi đua làm theo Bác đã nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tạo sự lan tỏa trong gia đình, cán bộ, hội viên phụ nữ, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện chăm lo hội viên phụ nữ khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học, người già neo đơn trên địa bàn. Đã xuất hiện những gương sáng phụ nữ tận tâm công việc như: gương chị Lê Kim Chung – trong công tác phòng, chống TNXH, gương Bác sĩ Ngô Thị Ánh Đông – thầm lặng trong việc hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, sự lạc quan yêu đời về nghị lực của các chị phụ nữ khuyết tật trong CLB Thân ái, gương sáng các nữ tu trong công tác xã hội từ thiện với sự yêu thương – chia sẽ hướng đến mục tiêu “Tốt đời – đẹp đạo”, gương tỏa sáng giữa đời thường của các chị là Cán bộ Hội, hội viên phụ nữ bằng những hành động nhỏ nhưng tô đẹp cho đời.

Tính trong vòng 5 năm qua, Hội LHPN quận đã biểu dương, khen thương hơn 50 tập thể, 150 cá nhân học tập và làm theo Bác, nhờ đó trên địa bàn quận đã dấy lên phong trào học tập và và làm theo Bác, từ hội viên phụ nữ nội trợ, đến trí thức, từ cụ già đến trẻ nhỏ, từ doanh nhân đến công chức, mọi người ai cũng nỗ lực học tập và làm theo Bác từ những việc đơn giản, nhưng thiết thực.

Mỗi việc làm của mỗi Cán bộ Hội viên, phụ nữ đang nỗ lực học tập và làm theo lời Bác mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện trách nhiệm của cá nhân các chị đối với cộng đồng xã hội. Các chị đã và đang tiếp tục đóng góp vào truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội phụ nữ quận Bình Thạnh.

Phúc Hạ

Các thông tin khác
Kết quả 5 năm phong trào "Tự rèn luyện" trong Nữ tu
Phong trào ''Xây dựng quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai''
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm