Liên hệ

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN BÌNH THẠNH

76 - 78 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84.8) 38249062 - 38433950

Email: hoilhpnqbt@yahoo.com

Gửi email
(*) Thông tin bắt buộc
(*) Họ tên :
Công ty :
Địa chỉ :
Điện thoại :
(*) Email :
(*) Nội dung :
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm