Từ đại hội đến đại hội
Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Bình Thạnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021
  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG 14 LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2016-2021
  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG 01 LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2016-2021
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG 26 LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2016 – 2021
       Sau thời gian chuẩn bị với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN Quận và Đảng ủy UBND Phường, Đại hội Đại biểu phụ nữ phường 26 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được tổ chức phiên trù bị vào sáng ngày 22/4/2016 và phiên chính thức vào sáng ngày 23/4/2016 tại Hội trường phường đội phường 26.
  Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ phường Phường 17 lần thứ XII nhiệm kỳ 2016 - 2021
Các thông tin khác
Đại hội đại biểu phụ nữ quận Bình Thạnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm