Thông tin tổng hợp
Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức chuyên đề “Vai trò của nữ tiểu thương trong gia đình và xã hội”

Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức chuyên đề

“Vai trò của nữ tiểu thương trong gia đình và xã hội” 

Nhằm phát huy vai trò nữ tiểu thương trong thực hiện hiệu quả Đề án “Giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” phù hợp với hoạt động kinh doanh của nữ tiểu thương. Ngày 15/4/2014, Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức chuyên đề “Vai trò của nữ tiểu thương trong gia đình và xã hội” tại Hội Phụ nữ Chợ Thị Nghè cho 50 nữ tiểu thương tham dự.

Chị Võ Phúc Hạ - UVTV Hội LHPN quận báo cáo chuyên đề “Vai trò của nữ tiểu thương trong gia đình và xã hội”. Đối với nữ tiểu thương thể hiện qua đức tính tự trọng – tự tin khi bán hang phải giữ chữ tín trong kinh doanh. Vận động nữ tiểu thương không kinh doanh mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh. Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền tiểu thương các ngành hàng phải niêm yết bảng giá và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Tích cực gương mẫu trong việc thực hiện đạo đức trong kinh doanh, góp phần tạo hình ảnh văn minh thương nghiệp, thu hút khách hàng tin tưởng và đến với chợ ngày một đông hơn. Đối với gia đình thể hiện qua đức tính trung hậu – đảm đang xây dựng “Gia đình hạnh phúc”.

Các thông tin khác
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thông tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2017
Thông tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2016
Tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2015
Tin hoạt động Hội LHPN quận Bình Thạnh năm 2014
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống đào tạo trực tuyến Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015 Đề án 295 - Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm